Web Development Library: Vue.js, 3e editie

Web Development Library: Vue.js, 3e editie

Bijgewerkt t/m Vue.js 3

Uitvoering
Paperback, zwart-wit , 248 pagina's
ISBN
9789463563123
Gepubliceerd
2023
€ 39,99

Peter Kassenaar leert je spelenderwijs gebruik maken van de krachtigste tools die Vue.js bezit.

Vue.js is een relatief nieuw frontend JavaScript-framework dat even krachtig is als de grote tegenhangers Angular en React. Vue.js kent echter een eenvoudiger syntaxis, heeft minder overhead en is sneller te leren. Vue.js wordt ingezet door bedrijven als Nintendo, Alibaba, L’Oréal, Ziggo en talloze andere (e-commerce) bedrijven. Een website in Vue bestaat niet uit losse, gekoppelde HTML-pagina’s, maar uit meerdere relatief kleine, gespecialiseerde componenten. Deze componenten werken met elkaar samen en vormen zo een complete applicatie. U maakt kennis met het verwerken van data, props en events, routing en andere belangrijke Vue-concepten. Dit boek is geschreven voor Vue 3, de meest recente versie. Daarnaast leert u werken met bijkomende tools en programmeertalen zoals de Vite, Pinia en meer. Behandeld worden onder meer:

 • Kennismaken met Vue
 • Hello World in Vue – uw eerste componenten
 • Databinding op allerlei manieren
 • Computed properties
 • Dataflow tussen componenten van een applicatie (props en events)
 • Werken met slots
 • Vite gebruiken
 • Http-communicatie met axios – gegevens ophalen uit databases
 • Werken met Vue Router
 • State management met Pinia
 • Een site uitrollen naar productie
Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
  Kassenaar K

Web Development Library: Vue.js, 3e editie

1
Kennismaken met Vue.js
Wat is Vue.js?
Populariteit van Vue.js
Wie gebruiken Vue.js?
Het Vue.js-ecosysteem
Architectuur van Vue-applicaties
De Vue-instantie
Vue-apps met routing
Boomstructuur van componenten
Benodigde voorkennis
Waarom een boek?
De ontwikkelomgeving inrichten
Oefenbestanden downloaden
Conclusie
Praktijkoefeningen
2
Hello World in Vue.js
Mogelijkheden voor Vue-projecten
Nieuw project starten en draaien
Het project openen en aanpassen
Theorie – verschillende soorten API’s
Theorie – de bestandsstructuur verkennen
De rol van package.json
Overige belangrijke bestanden
Verschillende bestandstypen?
Nieuwe componenten toevoegen
Samenvatting
Praktijkoefeningen
3
Componenten en databinding
Single file components en globale componenten
Basisapplicatie
Zijstap – Bootstrap toevoegen
Dit gaan we maken: VacationPicker
Stap 1 – Het gegevensbestand maken
Stap 2 – Nieuwe component maken
Stap 3 – gegevens in de applicatie importeren
Stap 4 – Gegevens binden; de directive v-for
Stap 5 – App.vue aanpassen
Meer voorbeelden van databinding
Databinding met v-bind
Korte notatie voor v-bind
Gebeurtenisbinding met v-on
Functies aanroepen met v-on
Samenvatting
Praktijkoefeningen
4
Meer over componenten
Berekende eigenschappen (computed properties)
V-if gebruiken
Binden aan afbeeldingen
Mixins gebruiken
Lifecycle hooks
Werken met v-model
V-model bij een keuzelijst
Samenvatting
Praktijkoefeningen
5
Communicatie tussen componenten
Werken met meerdere componenten
De component CountryDetail maken
Props typeren en valideren als objecten
Werken met custom events
Inhoud hergebruiken met slots
Animaties met het element <transition>
Samenvatting
Praktijkoefeningen
6
Werken met de router
Kennismaken met routing
Routing toevoegen aan een bestaande app
HTML5-modus inschakelen
Een hoofdmenu maken – koppelen naar pagina’s
Actieve links markeren
Navigeren via code
Dynamische routes met routeparameters
Het juiste land ophalen
Het verschil tussen $router en $route
Lazy loading
Meer over routing
Samenvatting
Praktijkoefeningen
7
State management: Pinia
Wat is state management?
Concepten bij stores
Kennismaken – een tellerapplicatie
State in een andere component gebruiken
State management met complexe objecten
Communiceren met externe API’s
Axios gebruiken
Axios toevoegen aan de store
De applicatie testen
Meer over state management
Samenvatting
Praktijkoefeningen
8
Vue-applicaties uitrollen naar de server
Productiebuild zonder build tools
Een pad aangeven in de productiebuild
Distribueren naar een productieserver
Publiceren naar Netlify
Tot slot
Samenvatting
Praktijkoefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Web Development Library: Vue.js, 3e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over development op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...